لینک های دسترسی

دپلومات عاليرتبۀ امريکا جهت مذاکره در پاکستان است


يک دپلومات ارشد ايالات متحده جهت مذاکره با رهبران پاکستان روي مبارزه عليۀ دهشت افگني و اوضاع در افغانستان، در پاکستان است.

ريچارد بوچر، معين وزارت خارجه براي امور جنوب آسيا امروز براي دو روز ملاقات ها به اسلام آباد مواصلت کرد.

بوچر در نظر دارد با خورشيد کسوري، وزير خارجه، پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان و اعضاي عمدۀ حکومت آن کشور ملاقات کند.

همچنان توقع ميرود مذاکرات بر انکشافات سياسي اخير در پاکستان متمرکز باشد.

رئيس جمهور پاکستان کوشش ميکند همکاري با واشنگتن را در جنگ عليۀ دهشت افگني حفظ نموده در عين زمان مخالفت اسلاميست هاي تندرو را با حکومتش کنترول کند.

XS
SM
MD
LG