لینک های دسترسی

Breaking News

نقش پرواز گودی پران در فرهنگ افغانستان


در طول قرون متمادی، پرواز گودی پران در فرهنگ افغانستان نقش بخصوصی داشت. گرچه در زمان طالبان این سرگرمی ممنوع اعلام شد اما اکنون آسمان کابل با ان رنگین است.

برای قرون متمادی اسمان کابل با انان پر شده و گاه در جنگ های فضای نیز شامل میشوند.

گودی پران بازی ورزشی ایست که در افغانستان به پایه و مقام یک هنر ارتقا یافته است.

افغان ها مثل محمد اشاری دوازده ساله از پرواز دادن گودی پران لذت برده و سعی در بریدن تار رقیب خود میکنند، و گودی پران های آنان را در باد آزاد می کنند.

این تفریح که در زمان رژیم طالبان غیر اسلامی محسوب شده و ممنوع شده بود اکنون به کابل بازگشته است.

و دکان های گودی پران در هر گوشه شهر پیدا میشود. محمد انور 69 ساله زمان طالبان را بیاد اورده میگوی، اگر طالبان کسی را در حال پرواز دادن گودی گران پیدا میکردند او را لت و کوب کرده چرخه تار او را میشکستند و گودی پران را پاره میکردند.

جنگ گودی پران یک بخش بزرگ این ورزش است. گودی پران ها معمولا نزدیک به یک دیگر از بام ها به هوا بلند شده و همسایگان در جنگ جهت قطع تار رقبای خود کوشش میکنند.

بعضی کار های زیادی را برای بهتر ساختن چانس خود در برنده شدن انجام میدهند و یک خمیر شیشه چسپنده را به تار خود میزنند.

این ورزش میتواند خطرناک هم باشد. بسیاری تعادل خود را در گرمای جنگ از دست داده و از بام ها به پائین میافتند.

هر سال تعدادی به این ترتیب تعدادی زخمی و یا کشته میشوند. اما بیشتر مردم گودی پران را برای لذت بردن پرواز میدهند.

بر روی تپه ای در بالای شهر که در چهل سال گذشته بدبختی ها و درد های فراوانی دیده است، چیزی صلح امیز و تقریبا شاعرانه در مورد به هوا نمودن گودی پران در باد وجود دارد.

XS
SM
MD
LG