لینک های دسترسی

اختطاف يک زن الماني در کابل


مامورين افغانستان ميگويند مردان مسلح يک زن الماني را امروز در کابل اختطاف کرده اند.

زمري بشري نطاق وزارت داخله افغانستان گفت که مردان، خانم الماني را در حاليکه در جاده پياده راه ميرفت ربوده اند.

اخبار اين اختطاف زماني منتشر شد که تندروان طالبان که ۱۹ تن از اتباع کورياي جنوبي را در قيد نگهداشته اند گفتند که مذاکرات ناکام شد و شوراي رهبري شورشيان روي سرنوشت گروگانان تصميم خواهد گرفت.

نطاق طالبان امروز شنبه گفت که مذاکرات رويارويي با مامورين کورياي جنوبي بروز پنجشنبه همان روزيکه آغاز شد، به تعويق افتاد.

نطاق طالبان گفت که احتمال مذاکرات بيشتر موجود نيست زيرا حکومت افغانستان رهايي بعضي از تندروان طالب را در بدل رهايي گروگانان رد کرده است.

دو خانم کورياي جنوبي بروز جمعه به کشور شان بعد از انکه طالبان انها را بروز دوشنبه گذشته رها نمودند باز گشتند.

.انها از طالبان تقاضا کردند که ۱۹ گروگان باقي مانده را رها نمايند

XS
SM
MD
LG