لینک های دسترسی

Breaking News

ساکنين يک منطقۀ کرد نشين در شمال شرق عراق ميگويند قواي ايراني بر قريه هاي آنها در عراق شليک ميکند


ساکنين يک منطقۀ کرد نشين در شمال شرق عراق ميگويند قواي ايراني از فراز سرحد بر قريه هاي آنها در عراق مرمي هاي توپ شليک ميکند.

رهبران کرد در منطقۀ حاجي عمران ولايت اربيل ميگويند اين گلوله باري ها مواشي را کشته و ساکنين محل را که ترسيده اند بفرار واداشته است.

يک معلم در منطقه بصداي امريکا گفت ايراني ها تقريباً هر شب از روشني اندازها براي يافتن اهداف استفاده کرده و متعاقباً گلوله باري ميکنند.

فلاح مصطفي، مدير ارتباط خارجۀ حکومت منطقوي کردها در شمال عراق ميگويد کردستان عراق مسؤل جنبش هاي جدائي طلبي در ترکيه و ايران پنداشته ميشود.

او ميگويد حکومت منطقوي کردها ميخواهد اين موضوع را از طريق مذاکرات مسالمت آميز حل و فصل کند نه از طريق مقابلۀ نظامي.

از گلوله باري ايرانيان بر يک دهکدۀ ديگر در ولايت سليمانه نيز گزارش داده شده است.

XS
SM
MD
LG