لینک های دسترسی

Breaking News

نظري بر روابط بين چين و افغانستان


آژانس خبري سينهوا چين بروز پانزدهم آگست از بشکيک، پايتخت قرغزستان گزارش ميدهد که هو جينتو، رئيس جمهور چين، طي ملاقاتش با آقاي حامد کرزى،از همبستگي و همچنان حمايت کشور اش از مساعي بازسازي در افغانستان ياد آور شد.

بقول سينهوا رهبر چين اظهار داشته است که از بدو تاسيس دولت جديد افغانستان تحت رهبري حامد کرزي، همکاري في مابين کشور هاي چين و افغانستان بصورت ثابت رشد نموده و روابط بين شان همواره نيک بوده است.

هوجينتاو اظهار نموده که براي نگهداشت اين روابط حسنه با کشور همسايه افغانستان و کمک به بازسازي افغانستان ، چين دوباره مبلغ ۸۰ مليون ين خود را که بالغ بر ۱۰ مليون دالر امريکايي ميشود به کمک به افغانستان اختصاص داده و پروژه هاي تعاوني جاري خود را هم در ساحات اعمار شفاخانه ها و کلينک ها و تهيه انرژي آب ادامه خواهد داد.

سينهوا افزوده است که آقاي کرزي از کمک هاي چين اظهار سپاسگذاري نموده و آمادگي مردم کشورش را در رشد علايق دوستانه با کشور چين و همکاري ها در ساحات اقتصادي، تجارت و امنيت اعلام نموده و اظهار داشته است.

افغانستان مانند چين به تعهدات کنفرانس همکاري هاي شانگهاي، سارک و ديگر کنفرانس هاي منطقوي متعهد ميباشد و دولت افغانستان بصورت راسخ به يک مشي ثابت در برابر چين متعهد ميباشد.

سازمان همکاري هاي شانگهاي در ماه جون سال ۲۰۰۱ به منظور تامين امنيت منطقه، مبارزه با دهشت افگني و جلوگيرى از قاچاق مواد مخدر تاسيس شده و در حال حاضر شامل چين، روسيه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان و ازبکستان ميباشد.

در ارتباط به اين کنفرانس يوريژيا نت هم مقالۀ را بچاپ رسانيده و مينويسد که جلسه سران سازمان همکاريهاي شانگهاي را يکنوع ابهام پوشانيده است.

اين علايم و اشارات موجود است که دول عضو ممکن است با اعلام يک فيصله نهائي در مورد شموليت محتمله دول، مانند ايران و ترکمنستان ، سر و صدا هائي را ايجاد کنند. و يا ينکه سران شرکت کنندگان در اجلاسيه بشکک ايجاديک کارتل گاز را اعلام نمايند.

يک امکان ديگر آن خواهد بود که مشمولين در گردهمآئي بشکک يک موافقه نامه را در زمينه اطلاعات ضد دهشت افگني و امنيت امضا نمايند.

اما به گفته منبع ، آنچه بنظر مسلم ميرسد تصويب موافقت نامۀ روابط دراز مدت دوستانه بين همسايه گان است ولي در موارد ديگر شايد نظر به اختلافات موجود در علايق و مفاد بين دو عضو عمده و بزرگ يعني چين و روسيه ، جلسه بشکک شايد غير موفق تمام شود.

XS
SM
MD
LG