لینک های دسترسی

مذاکرات براي رهائي گروگانان کورياي جنوبي در افغانستان به بن بست مواجه شده است


مذاکرات جهت کسب آزادي ۱۹ شهروند کورياي جنوبي که در افغانستان گروگان گرفته شده، به بن بست مواجه گرديده است.

مذاکرات رويارويي بين مقامات کورياي جنوبي و تندروان طالب هفتۀ گذشته بعد ازان بهم خورد که اختطاف کنندگان دو گروگان زن را منحيث آٌنچه آنها يک حرکت حسن نيت خواندند، آزاد نمودند.

سخنگويان طالبان ميگويند که هيئت کورياي جنوبي در مذاکرات خواستار وقت بيشتر شد. تندروان قبلاً دو گروگان مرد را اعدام نموده و تهديد کردند که اگر حکومت افغانستان زندانيان طالب را رها نکند، بقيۀ گروگانان را نيز خواهند کشت.

کابل تبادلۀ اسرا را رد کرده است. تندروان طالب اين گروۀ ۲۳ نفري کوريائي ها را بيش از يک ماه قبل وقتي اختطاف کردند که توسط بس به جنوب افغانستان ميرفتند تا بنمايندگي از يک گروۀ مسيحي بکار خيريۀ بشرخواهانه بپردازند.

XS
SM
MD
LG