لینک های دسترسی

محکمۀ عالي پاکستان برهبر سابق آن کشور اجازه داد بوطن بازگردد


محکمۀ عالي پاکستان حکم کرده که نواز شريف، صدراعظم سابق آن کشور ميتواند بعد از هفت سال تبعيد بوطن باز گردد.

محکمه گفت که آقاي شريف و فاميلش حق لايتجزا دارند که منحيث شهروند به پاکستان داخل شوند.

محکمه همچنان حکم کرد که مقامات نبايد مانع بازگشت او شوند.

در خارج محکمه، پشتيبانان آقاي شريف ازين حکم محکمه جشن گرفته و عليۀ مشرف شعار ميدادند.

آقاي شريف در سال ۱۹۹۹ بوسيلۀ کودتاي تحت رهبري پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان برانداخته شد.

او بخاطر چندين اتهام بحبس ابد محکوم گرديده است. او و فاميلش متعاقباً به عربستان سعودي رفت و درانجا زندگي ميکند.

شريف رهبر حزب مسلم ليگ مخالف حکومت پاکستان ميگويد مخالف کانديداي جنرال مشرف در انتخابات مجوزۀ سال جاري ميباشد.

XS
SM
MD
LG