لینک های دسترسی

Breaking News

بنگلاديش اولين روز قيود بر گشت و گزار را سپري کرد


به تعقيب احتجاج محصليني که ختم حالت اضطرار را تقاضا ميکردند، عساکر بنگلاديشي جهت انفاذ قيود برگشت و گزار در پايتخت و پنج شهر ديگر سوق داده شده اند.

جاده هاي داکه که عموماً مزدحم ميباشد امروز متروک بود ولي بعضي مردم پياده رو و ريکشاهاي بايسکلي بسفرهاي کوتاه مبادرت ميورزيدند.

بعضي از ژورناليستان گزارش دادند که مقامات به آنها هشدار داده اند. اين قيود برگشت و گزار شام يک اندازه کاهش يافت.

حکومت بمنظور کنترول تصادمات بين محصلين و عساکر در يونيورستي، قيود نامحدود بر گشت و گزار را وضع نموده و ديشب مؤقتاً خدمات تلفون موبايل را قطع کرد.

در قيام روز چهارشنبه يک نفر کشته شد. حد اقل ۱۵۰ تن ديگر زخمي شدند.

اين ناآرامي با تصادمي در يونيورستي داکه بين عساکر و محصليني آغاز يافت که خروج عساکر را از يونيورستي و اعادۀ ديموکراسي را تقاضا داشتند.

XS
SM
MD
LG