لینک های دسترسی

گل در دور دوم انتخابات رياست جمهوري ترکيه برنده نشد


پارلمان ترکيه دور دوم راي گيري براي انتخاب عبدالله گل، وزير خارجه و کانديد پيشتاز را آغاز کرد ولي او نتوانست دو ثلث لازم را براي پيروزي بدست آورد.

گل در راي گيري امروز ۳۳۷ راي گرفته که ۳۰ راي کمتر از دو ثلث لازم در پارلمان ۵۵۰ عضوي ميباشد.

توقع ميرود گل در دور سوم راي گيري بتاريخ ۲۸ آگست برنده شود که دران صرف اکثريت ساده براي پيروزي لازم ميباشد.

حزب عدالت و انکشاف مربوط گل که ريشۀ اسلامي دارد، پشتيباني کافي ندارد که دو ثلث آرا را بدست آورد ولي پشتيباني اکثريت ساده را در پارلمان دارد.

حزب عمدۀ مخالف حکومت در پارلمان با راي گيري رياست جمهوري مقاطعه کرده است.

بروز دوشنبه در دور اول راي گيري، گل ۳۴۱راي را بدست آورد که کمتر از ۳۶۷ راي لازم براي اکثريت دو ثلث در پارلمان ۵۵۰ عضوي ميباشد.

XS
SM
MD
LG