لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش ملل متحد: محصولات کوکنار در افغانستان در سال جاري بي سابقه خواهد بود


انتظار ميرود يک گزارش مجوزۀ ملل متحد حاکي باشد که محصولات کوکنار افغانستان در سال جاري بي سابقه خواهد بود.

قرار است دفتر مواد مخدر و جرايم ملل متحد امروز گزارش خود را در مورد وضع مواد مخدر در افغانستان صادر کند.

توقع ميرود اين گزارش خاطر نشان سازد که ولايت هلمند افغانستان يکي از بزرگترين توليد کنندگان مواد مخدر غير قانوني در جهان است.

رئيس دفتر مواد مخدر و جرايم ملل متحد ميگويد نه حکومت افغانستان و نه جامعۀ جهاني در قسمت متوقف ساختن کشت کوکنار اقدامات کافي نکرده اند.

افغانستان بيش از ۹۰٪ ترياک جهان را که ازان هيروئين ساخته ميشود، توليد ميکند. قاچاق مواد مخدر در قسمت تمويل جنبش طالبان عليۀ حکومت افغانستان کمک ميکند.

XS
SM
MD
LG