لینک های دسترسی

برگزاری نمایشگاه قالین های افغانی در کابل


در نمایشگاه بزرگ قالین افغانستان که در هوتل کابل سرینا برگزار شد مسولین دولت وعده نمودند که زمینه انتقال قالین تاجران افغانستان را به خارج از کشور فراهم نمایند.

در این نمایشگاه که به ابتکار اداره ملی انکشاف صادرات افغانستان و همکاری مالی موسسه g t z المان و دیگر موسسات همکار برگزار شده بود وزیر تجارت ایالات متحده امریکا نیز شرکت داشت.

احمد ضیا مسعود معاون اول رییس جمهور افغانستان در اغاز نمایشگاه در یک محفلی که در ان تاجران داخلی و خارجی قالین حضور داشتند گفت که دولت آماده است قالین تولیدی تاجران ملی را به خارج انتقال دهد.

همچنان کارلوس گوتریز وزیر تجارت امریکا تولیدات قالین افغانستان را نه تنها برای تزیین بلکه نمونه از هویت و شناخت فرهنگ مردم این کشور عنوان نمود.

وزیر تجارت امریکا گفت که هم اکنون ده ها کمپنی امریکایی در افغانستان فعالیت مینمایند که میتوان از ۹ کمپنی که در این نمایشگاه همکاری نموده اند یاد اوری نمود.

افای گوتریز در حالیکه وعده حمایت از تجار افغانستان را مینمود گفت که او تاجران و سرمایه گذاران امریکا را بخاطر مشارکت در تجارت افغانستان تشویق مینماید.

در این نمایشگاه که برای سه روز برگذار شده است حدود ۲۰۰۰ تخته قالین که ۲۴۰۰۰ متر مربع میشود باسایز ها و مدل های مختلف در ۶۰ غرفه تجارتی به نمایش گذاشته شده است.

احمد محمدی تن از سرمایه گذاران قالین در این نمایشگاه میگوید که برگزاری چنین نمایشگاه ها به سرمایه گذاران افغانستان مفید بوده و دولت باید کوشش بیشتر نماید .

XS
SM
MD
LG