لینک های دسترسی

Breaking News

ايکانوميست: مقايسۀ حضور کنونئ نیرو های خارجی در افغانستان با زمان اشغال قوای شوروی


مجله اکونومیست حضور نیروهای خارجی در افغانستان را با مقایسه یی مستدل و نه چندان مشروح با زمان اشغال قوای شوروی سابق درافغانستان انجام داده است.

این مجله مداخله در افغانستان را امری طراحی شده دانسته و نوشته است که عساکر خارجی در کنار عساکر وپولیس افغان به عملیات در این کشور می پردازند.

اکونومیست گفته است این قوا بعد از سه سال عقب نشینی خواهند کرد این مجله در عین حال رویداد اشغال افغانستان به دست شوروی سابق را متذکر شده است که 9 سال به طول انجامید.

اکونومیست نوشته است حضور نیروهای شوروی سابق به ارزش از دست دادن جان 15 هزار عسکرشوروی انجامید و درجلوگیری از سقوط حاکمیت نیز ناکام ماند.

این مجله مشهور بریتانیایی با طرح کردن این دو سوال که مداخلات اخیر ناتو و نیروهای جداگانه به رهبری امریکا و همچنین یک پایان ناکام، چه خطراتی دارد حضور نیروهای خارجی فعلی را نسبتا در مقایسه با اشغال شوروی سابق موفقانه تر ارزیابی کرده است.

اما این مجله نوشته است که پاسخ به اینکه چه خطراتی مداخلات اخیر ناتو و نیروهای نیروهای جداگانه به رهبری امریکا و همچنین یک پایان ناکام در پی خواهد داشت به سنجش از موفقیت آن برمی گردد.

اکومومیست در مقایسه یی که انجام داده نوشته است برعکس، اتحاد شوروی سابق، ناتو یک حکومت عوام و عادلانه را حمایت می کند.

از سال 2001 درحدود 5 ملیون پناهنده به کشورشان برگشته اند که باخود صنعت و پول های کمکی دریافت شده را آورده اند.

این مجله از رشد 14 فیصدی اقتصاد افغانستان درسال گذشته نام برده و آن را تولدی دوباره برای اقتصاد افغانستان دانسته است.

مجله اکونومیست تبصره کرده است که تا یک اندازه این به خاطر آن بوده که قدرت های غربی نسبت به شوروی سخاوتمندانه تر عمل کرده اند.

به نوشته این مجله یک وجه دیگر تفاوت و تمایز حضور فعلی قوای خارجی در افغانستان به آن دلیل بوده است که بعد از 25 سال جنگ ویرانگر افغانها تمایل به دریافت کمک از هر جانبی دارند.

اما این مجله نوشته است که افغانستان شکننده تر از دورانی باقی مانده است که درزمان حمله اتحاد شوروی بود. به نوشته اکونومیست سالها به طول خواهد انجامید تا این کشور بتواند به تنهایی روی پای خود ایستاده شود.

اکونومیست به نقل از یک گزارش مراقب حقوق بشر به تلفات عساکرو غیرنظامیان اشاره کرده نوشته است در نبرد عساکر با شورشیان 4400 کشته تلفات بوده که یک هزار کشته آن راغیر نظامیان شامل می گردد.

این مجله نوشته که افکار عموم بر آن است که طالبان، درواقع ملیشه هایی تحریک شده از سوی نیروهای مذهبی ، قومی و مالی مختلف می باشند.

به نوشته اکونومیست پول نقد حاصل از تجارت روزافزون تریاک در افغانستان یکی از مشوق ها برای شورشیان است، همانگونه که پول های کمکی CIA در زمان جهاد بر علیه شوروی بود.

این مجله در مطلب خود نوشته است که رهبران ناتو این مقایسه رادوست ندارند اما باید آنها بدانند که عساکرشان غالبا این مقایسه را انجام میدهند.

اکونومیست درختم مطلب خود به نقل از نوشته ی یکی از عساکر بریتانیایی به نام مایک راین که نوشته خود را به نام میدان نبرد در افغانستان تهیه کرده است و دریادداشت های خود طالبان را به مردان قبیلوی پشتون قرن نوزدم که دربرابر امپریالیستی بریتانیا مقاومت کردند مثال آورده و نوشته است که جاهایی که طالبان برای حمله وکمین از آن استفاده می کند شبیه به مبارزه ی است که مجاهدین علیه شوروی داشتند.

XS
SM
MD
LG