لینک های دسترسی

Breaking News

کشته شدن ۱۹ تندرو در جنگهاي افغانستان


قواي تحت رهبري ايالات متحده در افغاستان مي گويد روز دوشنبه طي دو در گيري در جنوب افغانستان، بيش از ۱۹ تندرو طالبان مظنون را کشته اند.

عساکر ناتو و افغان حداقل ۱۲ تندرو را در نزديک يک مرکز عمدۀ طالبان واقع در موسي قلعه در جنوب ولايت هلمند، به قتل رسانيده اند.

مامورين ميگويند در مقابلۀ دومي، عساکر افغاني بحمايت عساکر ائتلاف يک حملۀ غافلگيرانۀ طالبان را در ولايت همسايۀ قندهار افشا نموده و هفت تندرو طالب را کشتند.

در يک واقعۀ ديگر انفجار يک بم کنار جاده سه عسکر خارجي و دو عسکر افغاني را در نزديک سرحد افغانستان با پاکستان به قتل رسانيد.

پليس روز دوشنبه گفت سه عسکر خارجي و دو عسکر افغاني در جريان يک حملۀ طالبان در ولايت کنر در نزديک سرحد پاکستان کشته شدند.

همچنان مقامات ناتو گفتند يک عسکر آن قوا کشته و دومي وقتي زخمي شد که کاروان نظامي آنها در شرق افغاستان با اسلحۀ خفيف برخورد کرد.

تابعيت اين عساکر هنوز نشر نشده است.

درحدود ۵۰ هزار عسکر ناتو ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده با جنبش جهش يافتۀ طالبان در جنگ بوده و در پروژه هاي بازسازي در افغانستان کمک ميکنند.

XS
SM
MD
LG