لینک های دسترسی

Breaking News

قيود بر گشت و گذار و اخراج زايرين شيعه از شهر کربلا


مقامات در شهر متبرک کربلاي عراق قيود نا محدود بر گشت گذار را نافذ ساخته و پليس آن کشور ميگويد، بعد از آنکه پليس در جريان يک مراسم بزرگ مذهبي با افراد مسلح در گير شد زايرين شيعه را ازآن شهر خارج ميسازند.

پليس مي گويد، بس هاي آماده شده تا زايرين را از آن شهر در حالي خارج سازند که پليس وقواي نظامي بيشتر، بان شهر ميرسند.

در نزديک دو زيارت بزرگ شيعه ها که مرکزعمدۀ مراسمي بنماسبت تولد محمد ال مهدي آخرين و دوازدهمين امام شيعه هاست جنگ با استفاده از اسلحۀ گرم در گرفت.

صد ها هزار زاير شيعه جهت اشتراک در اين مراسم دو روزۀ سالانه در کربلا جمع شده اند. در گذشته نيز افراد مسلح اين مراسم شيعه ها را در اين شهر متبرک مختل ساخته اند.

XS
SM
MD
LG