لینک های دسترسی

Breaking News

کنفرانس ملی مبارزه علیه مواد مخدر در کابل


امروز مسوولین عالی رتبه حکومت افغانستان با نماینده های جامعه جهانی در یک کنفرانس ملی مبارزه علیه مواد مخدر، راه های بیرون رفت معضله ی مواد مخدر این کشور را ارزیابی نمودند.

در این کنفرانس ملی که از سوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان برای یک روز

دایر گردیده بود،حامد کرزی رییس جمهور ، اعضای کابینه، والیان، قومندانان امنیه ۳۴ ولایت افغانستان ونماینده گان جامعه جهانی حضور داشتند.

حامد کرزی طی صحبت مفصل خویش در حالیکه از ناهمگونی پالیسی واحد جامعه جهانی در قبال مشکل مواد مخدر در افغانستان شکایت نمود، از مسوولین ولایات افغانستان خواست تا امسال در ولایت های مربوطه شان جلو کشت خشخاش را به طور جدی بگیرند.

کنفرانس ملی مبارزه علیه مواد مخدر در حالی دایر گردید که بروز دو شنبه طی آخرین سروی ملل متحد ۱۷ فیصد در کشت خشخاش و ۴۳ فیصد در تولیدات مواد مخدر در افغانستان افزایش به عمل آمده است.

دراین گزارش ملل متحد از حکومت افغانستان به عدم موفقعیت در مبارزه با کشت خشخاش و تولید مواد مخدر نیز انتقاد نموده است.

XS
SM
MD
LG