لینک های دسترسی

بش براي پيشبرد جنگ در عراق پول بيشتر تقاضا ميکند


يک روزنامۀ امريکايي گزارش ميدهد که رئيس جمهور بش بيش از ۵۰ مليارد دالر پول بيشتر را براي تمويل عمليات نظامي در عراق پيشنهاد خواهد کرد.

روزنامۀ واشنگتن پوست گزارش ميدهد که حکومت ايالات متحده اين وجوه را بعد از ارائۀ يک گزارش در مورد وضع جنگ در عراق در اواسط سپتمبر که مدت ها انتظار آن ميرفت، تقاضا خواهد کرد.

اين پول ، علاوه از ۴۶۰ مليارد دالري است که براي بودجۀ سال ۲۰۰۸ تقاضا شده بود و ۱۴۷ مليارد آن شامل يک لايحۀ کمکي معطل شده براي تمويل جنگها در عراق و افغانستان خواهد بود.

روزنامۀ واشنگتن پوست ميافزايد تصميم تقاضاي وجوه بيشتر نمايانگر استقامت حکومت دربرابر تقاضا هاي کانگرس تحت کنترول دموکراتها مبني بر خروج عساکر امريکا از عراق است.

XS
SM
MD
LG