لینک های دسترسی

۸۹ سال قبل ولاديمير لينن، رهبر شوروي سابق، در يک فابريکه در مسکو...


۸۹ سال قبل از امروز، يعني در سي ام آگست سال ۱۹۱۸، (ولاديمير لينن) رهبر شوروي سابق، بعد از ختم بيانيه اش در يک فابريکه در مسکو، بضرب دو گلوله توسط (فانيا کپلن) عضوي از حزب سوسياليست انقلابي شديداً مجروح گرديد.

ولي اين سؤقصد موجي از خشونت ها را عليۀ انقلابيون سوسياليست و ديگر مخالفين سياسي بدنبال داشت.

در حاليکه روسيه در اعماق جنگ داخلي فرو ميرفت، به هزاران تن محکوم و کشته شدند.

لينن بنام (ولاديمير اليچ يولانوي) در سال ۱۸۷۰بدنيا آمد و بعد از آنکه برادرش بجرم دست داشتن در توطئۀ قتل سزار اکلساندر سوم بقتل رسيد، رو به نهضت هاي انقلابي آورد.

ليننن در رشتۀ حقوق تحصيل نموده و در نقش گرفتن اتحاديه هاي انقلابي کارگران سهم بارز داشت تا اينکه در سال ۱۸۹۵ با تعداد ديگري از رهبران اين اتحاديه ها براي يکسال زنداني و بعد به تبعيد به سايبريا فرستاده شد.

در ختم تبعيد در سال ۱۹۰۰ لينن به اروپايي غربي رفته و به فعاليت هاي انقلابي خود ادامه داد و در اروپا بود که اسم مستعار لينن را اختيار نمود.

بعد از وقوع انقلاب روسيه در سال ۱۹۰۵، لينن دوباره به کشورش برگشت، ولي دوباره در سال ۱۹۰۷ مجبور به تبعيد گرديد.

در ماه مارچ سال ۱۹۱۷ و با مشکلات ناشي از جنگ جهاني اول، حکمروايي سزار ها در روسيه به پايان رسيد و قدرت بين دول غير موثر ولايتي و شوروي ها و يا شورا ها يا عساکر و کميته هاي کارگران تقسيم شد.

همان بود که به کمک آلماني ها لينن به روسيه برگشت و با شعار (صلح، زمين و نان) مردم به طرفداري از وي برخاسته و دولت هاي ولايتي را بيرون کشيده و در هفتم نوامبر همان سال لينن اولين ديکتاتور يک کشور مارکسيستي جهان شد.

دولت وي با جرمني از راه صلح به پيش آمد، صنعت را ملي ساخت و زمين ها بين مردم تقسيم شد.

در سال ۱۹۲۰ اتحاد جماهير شوروي بنياد گذاشته شد. لينن در سال ۱۹۲۴ بدرود حيات گفت و شهر پيتروگارد، لينن گراد نام گذاري شد.

و بعد از يک جنجال کوتاه، جوزوف ستالين جانشين لينن، بحيث رهبر اتحاد جماهير شوروي گرديد.

XS
SM
MD
LG