لینک های دسترسی

Breaking News

مشرف گزارش فشار براي دست کشيدن از مقام نظامي را رد ميکند


پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان «هرگونه فشار» را براي دست کشيدن از يک مقامش بحيث رئيس اردوي آنکشور که بخشي از معامله اي پيشنهادي تقسيم قدرت با بينظير بوتو صدراعظم سابق انکشور است رد ميکند.

رشيد قريشي نطاق جنرال مشرف بيانيۀ را امروز پنجشنبه منتشر ساخته گفت که رئيس جمهور هرگز تحت التيماتوم کار نميکند.

وي در يک وقت مناسب و بر طبق قانون در مورد تصميم خواهد گرفت.

بروز چهار شنبه خانم بوتو گفت که وي توقع دارد که رئيس جمهور از مقام رياست اردو قبل از انتخابات رياست جمهوري که در اواخر امسال دائر ميشود دست بکشد.

بنظير بوتو همچنان تعهد محکمي را از رئيس جمهور در جريان چند روز آينده توقع ميبرد.

نواز شريف صدراعظم تبعيدي ديگر پاکستان قرار است بعد از ظهر امروز پنجشنبه تاريخ باز گشت خود را به پاکستان اعلام کند.

نواز شريف در نظر دارد که در انتخابات آينده در برابر جنرال مشرف خود را کانديد کند.

XS
SM
MD
LG