لینک های دسترسی

Breaking News

"عساکر پاکستاني مفقودالاثر هستند و فکر ميشود که در مناطق قبايلي اسير گرفته شده اند"


مقامات پاکستاني ميگويند رهبران قبايل را اعزام کرده اند تا با تندرواني مذاکره کنند که اظهار عقيده ميشود بيش از ۱۰۰ عسکر را در يک منطقۀ دوردست در نزديک سرحد افغانستان در اسارت دارند.

مقامات ميگويند اين عساکر بروز پنجشنبه در وزيرستان جنوبي سفر ميکردند که مجبور شدند بخاطر وضع خراب جوي در صدد يافتن پناه گاه شوند. مقامات معتقدند که تندروان آنها را محاصره نموده، دستگير کرده و به چندين نقطه تقسيم کردند.

اما بعضي گزارش ها مشعر است که عساکر هرگز دستگير نشده بودند و منتظر هستند هوا بهتر شود.

اين منطقه يک سنگر معلوم تندروان طالب و القاعده است که در هفته هاي اخير بر قواي امنيتي پاکستان حمله کرده اند.

شورشيان ۱۶ عسکر پاکستاني را دو هفته قبل اختطاف کرده و يک تن آنها را متعاقباً بقتل رسانيدند.

XS
SM
MD
LG