لینک های دسترسی

Breaking News

"صدراعظم هند: هند نميتواند در انرژي ذروي عقب بماند"


من موهن سنگه، صدراعظم هند ميگويد کشورش نميتواند در انرژي ذروي از کشورهاي انکشاف يافته عقب بماند.

آقاي سنگه امروز گفت هند ميتواند با قبول همکاري بين المللي در رشتۀ ذروي مقدار برقي را که دستگاه هاي ذروي توليد ميکند دو برابر سازد.

بروز پنجشنبه، حکومت تحت رهبري حزب کانگرس موافقه نمود تا کميته اي را تشکيل دهد که اعتراضات سياستمداران چپي را در مورد توافق تاريخي هند با ايالات متحده بررسي کند.

مقامات ميگويند اين کميته اين موضوع را مورد بحث قرار خواهد داد که اين توافق ذروي بر همکاري خارجي و امنيتي هند چگونه تاثير خواهد کرد.

اين توافق بهند که محتاج انرژي است دسترسي به تکنالوژي ذروي جهت اعمار دستگاه هاي توليد برق را فراهم ميکند.

بروز چهارشنبه، احزاب دست چپي از حکومت تقاضا کردند تا مذاکره با ادارۀ بين المللي انرژي ذروي را متوقف سازد.

اين توافق را کابينۀ هند منظور کرده ولي ادارۀ بين المللي انرژي ذروي و کانگرس ايالات متحده نيز بايد آن را منظور نمايد.

XS
SM
MD
LG