لینک های دسترسی

Breaking News

قرار است نمايندگان مشرف و بهوتو بزودي مذاکرات شان را از سر گيرند.


مقامات پاکستاني ميگويند نمايندگان پرويز مشرف، رئيس جمهور و بينظير بهوتو، صدراعظم سابق مذاکره را روي تقسيم قدرت از سر گيرند.

جنرال مشرف و خانم بهوتو روي توافقي مذاکره ميکنند که موضوع انتخاب مجدد رئيس جمهور را تقويه کرده و به صدراعظم سابق اجازه ميدهد بعد از هشت سال تبعيد بوطن بازگردد.

مقامات ميگويند احتمال دارد نمايندگان دو جانب امروز و سه شنبه در امارات متحد عربي ملاقات کنند.

خانم بهوتو تقاضا ميکند تا جنرال مشرف از قومانداني اردو کناره گيري کرده و از قدرت رئيس جمهور در قسمت منحل کردن حکومت منصرف گردد. رئيس جمهور تقاضاها در مورد منصرف شدن از عهدۀ قومانداني اردو رد کرده است.

خانم بهوتو همچنان ميخواهد بمقابل اتهامات فساد اداري معافيت حاصل کرده و اجازه يابد خود را براي بار سوم بحيث صدراعظم کانديد کند.

XS
SM
MD
LG