لینک های دسترسی

Breaking News

فشرده گزارش روز نامه" لاس انجلس تايمز"به ارتباط  مبارزه عليه کشت خشخاش


این روز نامه مي نويسد که در اواخر ماه اپريل امسال، در اوج فصل کشت خشخاش، يک هیأت مرکب از تقريبا دوصد تن از افراد امنيتي از کابل، تحت رهبري قراردادي هاي که براي يک شرکت بين المللي امريکا کار ميکنند، وارد ولايت اورزگان شدند تا اولين پروگرام ازبين بردن مزارع خشاش را در آن ولايت روي دست گيرند.

بعد از مذاکرات جدي با مامورين محلي، هیأت به تخريب مزارع خشخاش آغاز کرد.

براي دو روز هيچ کاري صورت نگرفت، و اکثرا به خاطر منازعه روي اينکه کدام مزارع بايد اولتر تخريب گردد. اما در روز سومي، زمانيکه کار بايد با جديديت آغاز مي يافت، يک قوه تحت سرکردگي طالبان که اسلحه خفيف، راکت انداز و هاوان با خود داشتند، و معلوم نشد از کجا آمده اند، بر تيم هايی که مزارع خشخاش را تخريب ميکردند ،حمله نمودند. در اين حمله چهار فرد پوليس افغان شديدا مجروح شدند.

روز نامه لاس انجلس تايمز خاطر نشان ميسازد که حمله در اورزگان، نشان داد که چگونه طالبان از رنجش و خشم مردم عليه مساعي براي ازبين بردن مزارع خشخاش به نفع خود استفاده ميکنند.

این روز نامه مدعي است که در سر تا سر کشور حمايت از زرع خشخاش روز به افزايش است، و در صورتيکه راه ديگر براي تامين زندگي نباشد، چهل فيصد افغان ها اکنون زرع خشخاش را قابل قبول مي پندارند.

در ولايت هلمند، که نصف ترياک جهان را فراهم ميکند، ميزان طرفداري از طالبان اکنون ۲۷ فيصد است، با مقايسه ده فيصد در سر تا سر افغانستان.

روز نامه لاس انجلس تايمز به ادامه مي نويسد که حکومت امريکا طي سال گذشته مساعي براي از بين بردن مزارع خشخاش را در مرکز مشي ضد مواد مخدر خود قرار داده است، اگرچه با شک و ترديد روز افزون افغان ها و در بعضي موارد با خشونت روبرو شده و مصادف با کاهش عمومي در حمايت از ماموريت ايالات متحده و ناتو در افغانستان است.

همچنان آژانس خبررساني اشوشيتد پرس به ارتباط همين موضوع مي نويسد بعد از آنکه حاصل امسال ترياک در افغانستان به ميزان بي سابقه رسيد، معاون رئيس جمهور آن کشور ،دواپاشي بر مزارع خشخاش راخواستار شده است.

در گزارش علاوه شده که احمد ضياء مسعود، يکي از دو معاونين رئيس جمهور افغانستان اظهار داشت که مشي ضد مواد مخدر جامعه بين المللي در جنوب افغانستان ناکام شده است.

مسعود طي تبصره اي در روز نامهء سندي تلیگراف برتانيه مي گويد زرع خشخاش در ولايت هلمند، جائيکه عساکر برتانيه تعبيه شده، مانند مرض سرطان سرايت کرده است.

مسعود به ادامه مي نويسد ، جاي شک نيست که مساعي برتانيه و جامعه بين المللي در مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر در افغانستان بر حسن نيت استوار است و حکومت افغانستان از حمايت شان سپاس گزار است، ولي اکنون واضح شده که اين مشي در جنوب افغانستان کاملا ناکام شده است.

در گزارش آمده که هفته گذشته موسسه ملل متحد اعلام کرد که ساحه زميني که درآن ترياک کشت شده است، امسال به هفده فيصد بلند رفته است، که بيشتر از مناصفه آن در هلمند، سنگر طالبان بوده است.

در گزارش ملل متحد پيش بيني شده است در سال جاري نه هزار تن ترياک توليد خواهدشد که تقريبا نود و سه فيصد ذخيره ترياک جهاني است و اين مقدار ۳۴ فيصد نسبت به سال ۲۰۰۶بيشتر مي باشد.

در اخير گزارش اشوشتيد پرس خاطر نشان شده که افزايش درتوليد ترياک، فشار برحکومت افغانستان را بيشتر ساخته است تا براي جلو گيري از کشت خشخاش، بر طرق جديد غور کند، بشمول دواپاشي بر مزارع خشخاش از هوا که قبلا با آن مخالفت کرده بود.

XS
SM
MD
LG