لینک های دسترسی

Breaking News

عساکر برتانوي از بصره خارج شدند.


عساکر عراقي امروز بعد از خروج عساکر برتانوي از شهر جنوبي بصره، بيرق عراق را بر فراز قصر بصره برافراشته و در مرکز شهر محافظين عراقي را مامور ساختند.

در حدود ۵۵۰ عساکر برتانوي آن شهر را ترک کردند تا به پنج هزار عسکر ديگر برتانيه در ميدان هوائي در حومۀ آن شهر بپيوندند.

وزارت دفاع برتانيه گفت لندن توقع دارد طي ماه هاي آينده همۀ مسؤليت هاي امنيتي را در ولايت بصره تسليم کند.

گوردن برون، صدراعظم برتانيه اين موضوع را تکذيب کرد که اين خروج قوا يک شکست است و به راديوي برتانيه گفت که اين يک اقدام سازمان داده شده و پلان گزاري شده بود.

او گفت عساکر برتانوي در صورتي مداخله خواهد کرد که وضع امنيتي ايجاب نمايد.

XS
SM
MD
LG