لینک های دسترسی

Breaking News

وزارت خارجۀ عراق از ايران تقاضا کرد تا  آتشباري ماوراي سرحد  را متوقف سازد.


هوشيار زيباري وزير خارجۀ عراق از ايران تقاضا کرده تا آتشباري برمناطق کرد نشين در شمال عراق را متوقف سازد.

زيباري که روز دوشنبه جهت اشتراک در جلسات وزرا در تهران بود گفت آتشباريهاي ماوراي سرحد صد ها کٌرد را بيجا ساخته و روابط ايران با عراق را تهديد ميکند.

به گروه هاي مسلح اجازه نخواهدداد از خخاک لان براي حمله برکشور هاي همساتيه عراق اتفاده کنند . او تطريح کرد که اين موضوع بايد از زيباري به صداي امريکا گفت عراق

مهدي مصطفوي معين وزارت خارجۀ ايران آتشباري قواي ايراني را به قلمرو عراق تکذيب کرد.

هفتۀ گذشته زيباري گفته بود کشورش سفير ايران را احضار و يک ياداشت رسمي را بعنوان اعتراض از حملات ماوراي سرحد به عراق ، به وي تسليم کرد.

زبياري همچنان اذعان داشت که شورشيان کرد به داخل سرحد عراق در رفت و آمد اند اماحضور آنها دوام آتشباري را توجيه نميکند.

ايران شورشيان کرد را به استفاده از پايگاه هاي عراقي براي براه اندراختن حملات بداخل ايران ملزم ميدانند.

XS
SM
MD
LG