لینک های دسترسی

Breaking News

"سه مامور پولیس افغان در دو حمله جداگانه انتحاری امروزکشته شدند."


پوليس افغانستان ميگويد سه مامور پوليس در دو حملۀ جداگانۀ انتحاري امروز کشته شدند.

مقامات ميگويند يکي از اين مامورين پوليس زماني کشته شد که يک حمله کنندۀ انتحاري يک موتر پوليس را در ولايت پکتيکا نزديک سرحد با پاکستان مورد حمله قرار داد

آنها ميگويند حملۀ ديگر با بم در ولايت نسبتاً آرام کندز رخ داد و حمله کننده موترش را زماني منفجر ساخت که مورد تعقيب پوليس قرار داشت انفجار دو پوليس را بقتل رسانيد.

تندروان طالبان اکثراً در نبرد شان عليه عساکر حکومت وغربي هاي که در افغانستان مستقر هستند از حملات انتحاري و بم هاي کنار جاده استفاده ميکنند.

روز يکشنبه انفجار يک بم کنار جاده در ولايت کنر حد اقل شش نفر از افراد امنيتي را بقتل رسانيد.

XS
SM
MD
LG