لینک های دسترسی

Breaking News

"تاج بخش اکادميسين امريکايي ايراين الااصل بقيد ضمانت آزاد خواهد شد."


يک مقام ارشد قضايي ايران ميگويد،کيان تاج بخش،کارشناس امريکايي ايراني الاصل وقتي تحقيقات روي فعاليتهاي ادعا شدۀ جاسوسي اش تکميل گردد، بقيد ضمانت آزاد خواهد شد.

حسين حداد اين مقام قضايي نگفت که اين کار چه وقتي صورت خواهد گرفت .تاج بخش از ماه مي بدين سو در زندان ايوين تهران محبوبس است .

روز دوشنبه هاله استفندياري يک امريکايي ايراني الاصل ديگر، بعد از سپري کردن سه ماه در زندان بجرم جاسوسي، تهران را به قصدْ اطريش ترک گفت .

مقامات ايراني ماه گذشته اسفندياري را بقيد ضمانت آزاد کردند، واشنگتن اين الزامات را که اين دو کار شناس در فعاليتهاي جاسوسي اشتغال داشته اند رد کرده است.

شيرين عبادي برندۀ جايزۀ نوبل، وکيل مدافع يک امريکايي ايراني الاصل سومي که از ترک نمودن تهران جلوگيري شده ميگويد،به پرناز عظيما اجازه داده شده تا ايران را ترک گويد، پاسپورت عظيما که براي راديو فرداي تحت تمويل ايالات متحده کار ميکرد ا مروز سه شنبه پس داد ه شد.

ايران علي شاکري يک امريکايي ايراني الاصل را که با گروه حل اختلافات يک يونيورستي کار ميکند، هنوز در قيد نگهداشته است .

XS
SM
MD
LG