لینک های دسترسی

بازداشت هشت مظنون در ارتباط با توطئۀ دهشت افگني مرتبط با القاعده.


مقامات در دنمارک ميگويند با باز داشت هشت نفر در سرتاسر کوپنهاگن پايتخت آن کشور،از يک حملۀ دهشت افگني جلوگيري بعمل آمد.

يک مقام ادارۀ استخبارات مرکزي دنمارک امروز سه شنبه به خبرنگاران گفت که مظنونين با يک مقام ارشد القاعده ارتباط دارد.

قبلاً مقامات گفته بودند که اين گروه بخاطر طرح يک حملۀ بم تحت نظارت بود. دربارۀ کدام هدف مورد نظر تفصيلاتي ارائه نشده است .

جيکپ شارف رئيس ادارۀ استخبارات دنمارک گفت مظنونين در يک سلسلۀ حملات صبح امروز سه شنبه دستگير شدند.

سنين اين افراد از ۱۹ تا ۲۹ بوده واز افغانستان ، پاکستان، سوماليه وترکيه هستند. او گفت شش تن اين افراد تابعيت دنمارک را دارند.

XS
SM
MD
LG