لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد اقدامات شديدتر را عليۀ تجارت ترياک افغانستان تقاضا کرده است.


ادارۀ مواد مخدر ملل متحد تدابيري شديد تر را عليۀ تجارت رو به افزايش ترياک در افغانستان تقاضا کرده است .

آنتو نيو ماريا کوستا ،آمر اجرائيوي ادارۀ مواد مخدر و جرايم ملل متحد روز سه شنبه گفت ، حکومت افغانستان تحت فشار روبه افزايشي قرار دارد تا در حاليکه ساير روشها غير موثر ثابت شده اند،از دوا پاشي هوايي براي از بين بردن بته هاي ترياک استفاده شود.

ماريا کوستا از ادارۀ ناتو در افغانستان تقاضا کرد تا مساعي کاهش در توليدات ترياک را افزايش داده و تقويت نمايد.

هفتۀ گذشته ملل متحد گزارشي را نشر کرد که ميرساند ، توليدات ترياک افغانستان بمعيار بي سابقه افزايش يافته و آن کشور حالا نود فيصد حاصلات ترياک جهان را توليد ميکند.

کوستا علاوه کرد عقيده بر اين است که تجارت غيرقانوني مواد مخدر افغانستان منبع عمدۀ عوايد تندروان طالبان را فراهم ميسازد.

حامد کرزي تاکنون در بارۀ دوا پاشي فضايي جهت از بين بردن مزارع ترياک مقاومت کرده ميگويد، بسياري زارعين براي معيشت شان به اقلام زراعتي متکي هستند.

XS
SM
MD
LG