لینک های دسترسی

Breaking News

راديو فري يوروپ وراديو لبرتي ازبرگردانيدن پاسپورت يک ژورناليست ايراني استقبال کرده اند.


راديو فري يوروپ و راديو ليبرتي از تصميم تهران که به ژورناليست امريکايي ايراني الاصل اجازه بيرون شدن از تهران را که در انجا اورا پنجاه نگهداشتند ، استقبال کرده است.

مقامات پاسپورت خانم پرناز عظيما را بروز سه شنبه بعد از ان تسليم کردند که سند سياحت خانم را بمجرد داخل شدن به تهران د رماه جنوري ضبط کرده بودند.

مقامات ايران عظيمه را که تبعه ايالات متحده نيز است ، تهديد به امنيت ملي ايران و پخش تبليغات متهم کردند.

عظيمه خبرنگار راديو فردا نشرات فارسي اخبار ايالات متحده است که مربوط به راديو ليبرتي ، راديو فري يوروپ و صدای امريکا ميباشد.

جفري گيدمن رئيس راديو فري يوروپ و راديوليبرتي ميگويد که اين راديو مسرت دارد که عظيمه بزدوي با اطفال و همکارانش در بازگشت به ايالات متحده ملحق ميشود.

XS
SM
MD
LG