لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان ميگويند آمادۀ مذاکرات با حکومت افغانستان هستند.


يک روز بعد از آنکه حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان در يک سعي براي ختم جنگها در کشور درخواستش را مبني بر داير نمودن مذاکرات با تندروان طالبان تکرار کرد، تندروان طالبان مي گويند آمادۀ مذاکرات با حکومت افغانستان هستند.

سخنگوي طالبان در اشاره به تبصرۀ هاي رئيس جمهور کرزي امروز دوشنبه به آژانسهاي خبر رساني گفت ، طالبان مايل اند تا طوريکه با مقامات حکومت کورياي جنوبي در بارۀ گروگانان آن کشور مذاکره کردند، با حکومت افغانستان نيز مذاکره نمايند.

اما سخنگوي طالبان در اشاره به سعي حکومت افغانستان جهت کشتن زعامت طالبان ، موثق بودن پيشنهاد رئيس جمهور افغانستان را مورد سوال قرارداد.

مقامات افغانستان معاملۀ کورياي جنوبي را با طالبان مورد انتقاد قرارداده گفته بودند، مذاکره با شورشيان تنها اختطاف هاي بيشتر را تشويق خواهد کرد.

معضلۀ اختطاف شهروندان کورياي جنوبي دو هفته قبل بعد از آزادي ۲۱ گروگان پايان يافت. طالبان دو گروگان را اعدام کردند.

کورياي جنوبي موافقه کرد که ۲۰۰ عسکر غير محاربش را تا ختم همين سال از افغانستان خارج نمايد، تصميمي که قبلاً اتخاذ کرده بود وهمچنان به فعاليتهاي تبليغي اش در افغانستان پايان بخشد.

XS
SM
MD
LG