لینک های دسترسی

Breaking News

"اکثر اعضاي تيم ماين پاکي اختطاف شده آزاد شدند."


مقامات افغاني ميگويند از ۱۳ عضو يک تيم ماين پاکي که هفتۀ گذشته در شرق افغانستان اختطاف شده بودند، ده تن آنها آزاد شدند.

دين محمد درويش يک نطاق حکومتي گفت ، با گفت و شنود رهبران قبايلي با اختاطف کنندگان آزادي آنها بدست آمده است . وي افزود هيچ پولي دربدل رهايي آنها پرداخته نشده و از معرفي هويت اختطاف کنندگان انکار ورزيد.

اين مقام گفت انتظار برده ميشود که سه کارمند باقي مانده نيز آزاد گردند.

کفايت الله ابلاغ رئيس سازمان ماين پاکي گفت اين تيم به اساس يک وعدۀ رهبران قبايلي مبني بر تضمين مصئونيت شان، در آن محل، کار ميکردند.

XS
SM
MD
LG