لینک های دسترسی

Breaking News

عراق از پيشنهادات قوماندان ارشد نظامي ايالات متحده در عراق استقبال کرد


حکومت عراق از پيشنهاداتيکه جنرال ديڤيد پطري يس قوماندان ارشد نظامي ايالات متحده در عراق در مورد آن کشور به کانگرس نموده ،استقبال کرده است.

آن پيشنهادات در مورد کاهش تعداد عساکر امريکايي در آن کشور در جريان سال آينده در حالي خواهد بود که تعداد عساکري که بخاطرحفظ امنيت به آنها ضرورت احساس ميشود، تا زماني حفظ شود که عراقي ها بتوانند خود آن مسئوليت را بدوش گيرند.

جنرال ديڤيد پطري يس در مجلس نمايندگان ايالات متحده روز دوشنبه گفت که سي هزار عسکر علاوگي يي که توسط رئيس جمهور بش در عراق تعبيه شده، ميتوانند تا اواسط سال آينده بکشور شان بر گردند.

وي گفت افزايش هشت ماهۀ تعداد عساکر در عراق به کاهش در تلفات اهالي انجاميده و ساير اهداف نظامي نيز عمدتاً بدست آمده است.

موفق الربايي مشاور امنيت ملي عراق نيز روز دوشنبه گفت که گزارش جنرال پطري يس،شفافيت در ارزيابي در اوضاع را انعکاس داد.

ربايي گفت عراق توقع دارد که به عساکر ائتلاف جهت عملي نمودن عمليات جنگي در آينده نزديک ضرورت اندکي خواهد بود.

هم جنرال پطري يس وهم رايان کراکر سفير ايالات متحده در عراق به کانگرس گفتند که آنها مقداري پيشرفت را در عراق ديده اند.

آنها همچنان در مورد اخراج قبل از وقت عساکر از عراق هشدار دادند.

XS
SM
MD
LG