لینک های دسترسی

Breaking News

آخرين افراد اختطاف شده در ولايت پکتيکا امروز رها گرديدند


مامورين افغان ميگويند افراد مسلح آخرين دسته سه نفري پاک کنندگا ن ماين را که جمعاً ۱۳ نفر بودند و آنها را در هفته قبل اختطاف کرده بودند، رها ساخته اند.

اين گروگانها اوايل امروز پنجشنبه بدنبال مذاکرات شديد بين اختطاف کنندگان و سران قبايلي در ولايت پکتيا رها گرديدند.

رئيس موسسه «مشاوران تخنيکي افغان» که موسسه پاک کاري ماين و استخدام کننده اين پاک کنندگان ماين است ميگويد که در بدل رهائي آنها پولي پرداخته نشده است.

آقاي «کفايت اله ابلاغ» همچنان گفت که براي رهائي ده تن از اين پاک کنندگان ماين که بروز دوشنبه رها گرديدند نيز پولي پرداخته نشده است.

هنوز روشن نشده که اين افراد را کي ها اختطاف کرده بودند. در ماه هاي اخير چريک هاي طالب خارجي ها و همچنان افغان ها را اختطاف کرده اند تا در بدل رهائي آنها زندانيان خودشان را از مقامات افغان و همچنان خروج عساکر خارجي از افغانستان مطالبه کنند.

XS
SM
MD
LG