لینک های دسترسی

اظهارات يک صاحب منصب نظامي ارشد ايالات متحده در مورد راکت ساخت ايران


يک مامور نظامي ارشد ايالات متحده ميگويد دو روز قبل در يک حمله بر يک پايگاه نظامي ايالات متحده در نزديکي بغداد ، که باعث هلاکت يک تن و جراحات ۱۱ تن ديگر شد ، يک راکت ساخت ايران مورد استفاده قرار گرفته است.

تورن جنرال «کيون برگنر» امروز پنجشنبله اظهار کرد که آن راکت از نوع راکت ۲۴ ملي متره و نوعي بوده که در گذشته افراطون شبيعه از ايران دريافت کرده ا ند.

تورن جنرال برگنر اظهار نمود که راکت ساخت ايران از ناحيه رشيد در غرب بغداد که به گفته اش يک پايگاه مستحکم چريک هاي اردوي «مهدي» برهبري «مقتدالصدر» رهبر افراطي شيعيان است ، پرتاب شده است.

جنرال برگنر همچنان اين اخبار را تصديق کرد که ايالات متحده در سعي براي توقف جريان ورد گروه هاي شورشي از ايران به عراق پايگاهي را در سرحد دو کشور اعمار ميکند.

ايران اين اتهامات مکرر ايالات متحده را که براي چريک هاي عراقي اسلحه و آموزش را فراهم ميسازد ، رد کرده است.

XS
SM
MD
LG