لینک های دسترسی

قواي ائتلاف: چندين شورشي در جنگ هاي جنوب افغانستان کشته شد


قواي تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان امروز با تندروان طالب در ولايت جنوبي هلمند تصادم نمود.

مقامات نظامي ميگويند حد اقل ۱۰ شورشي وقتي کشته شدند که قواي هوائي در جريان عمليات صبح زود در ولسوالي گرمسير بر مواضع تندروان حمله کرد.

قواي ائتلاف و افغاني از سال ۲۰۰۱ باينطرف که يک تهاجم تحت رهبري ايالات متحده گروۀ اسلاميست طالب را از قدرت برانداخت با شورشيان داخل جنگ بوده اند.

طي ۱۹ ماۀ گذشته حملات تندروان در جنوب و شرق افغانستان تشديد يافته اين مدت را خونين ترين مدت از آغاز جنگ باينطرف ساخته است.

XS
SM
MD
LG