لینک های دسترسی

Breaking News

کشته شدن۱۴ تندرو و ۱۵ عسکر پاکستاني در مناطق قبايلي آن کشور


قواي نظامي پاکستان ميگويد، در جريان جنگهاي شديدبا تندروان طرفدار طالبان در يک منطقۀ قبايلي نزديک سرحد افغانستان، حداقل ۱۵ عسکر پاکستاني کشته شده است.

قواي نظامي مي گويد در حدود ۱۴ تندرو نيز در جنگهاي روز دوشنبه در منطقۀ شوال در وزير ستان شمالي که بحيث يک مرکز عمدۀ جنگجويان طالبان والقاعده پنداشته ميشود، کشته شده اند.

تورن جنرال وحيد ارشد سخنگوي قواي نظامي پاکستان ميگويد ، اين جنگ اواخر روز يکشنبه وقتي آغاز شد که تندروان يک نقطۀ تفتيش شبه نظاميان رامورد حمله قراردادند.

در ماه هاي اخير، متعاقب سقوط يک معاملۀ صلح بين حکومت پاکستان و موسفيدان قبايلي طرفدار طالبان، خشونت در امتداد سرحد پاکستان با افغانستان رو به افزايش بوده است.

تندروان همچنان تعهد کرده بودند که انتقام حملۀ قواي نظامي پاکستان به لال مسجد اسلام آباد، را خواهند گرفت. در آن حمله يک ملاي تندرو و بيش از۷۵ نفر از طرفدارش کشته شدند.

XS
SM
MD
LG