لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور اسرائيل ميگويد تنش با سوريه از بين رفته است


شيمون پيريز رئيس جمهور اسرائيل ميگويد، تنش بين اسرائيل وسوريه حالا از بين رفته و اسرائيل درمورد مذاکره صلح با سوريه آماده است.

آقاي پيريز اين تبصره را امروز سه شنبه به خبرنگاران در اسرائيل بيان نموده است. روز دوشنبه ايهود اولمرت صدراعظم اسرائيل نيز گفته بود که اسرائيل آمادۀ مذاکره با سوريه ميباشد.

اين انکشافات کمتر از دو هفته بعد از آنکه سوريه اسرائيل را به براه انداختن حملات هوايي بداخل سوريه ملزم ساخت صورت ميگيرد.

اسرائيل از تبصره روي اين موضوع خود داري کرده بود. گزارشهاي مطبوعاتي ميرساند که آن حملات هوايي يا متوجه محموله هاي اسلحۀ ايراني براي گريلا هاي حزب الله لبنان بوده و يا هدف آن يک تاسيس ذروي در سوريه بود که با تکنالوذي کورياي شمالي اعمار شده است.

هفتۀ گذشته سوريه دربارۀ آن واقعه به ملل متحد اعتراض نمود و اسرائيل را به تجاوز ملزم ساخت. مذاکرات صلح بين سوريه واسرائيل در سال ۲۰۰۰ به شکست مواجه شده بود.

XS
SM
MD
LG