لینک های دسترسی

Breaking News

مسوده شوراي امنيت و حمايت داخلي در جاپان از مساعي جاپان در حمايت از قواي ائتلاف در افغانستان


مامورين جاپان ميگويند يک مسوده شوراي امنيت موسسه ملل متحد که دوره ماموريت قواي امنيتي بين المنللي يا آيساف رادر افغانستان تجديد مي نمايد ، ميتواند حمايت داخلي در جاپان را از مساعي جاپان در حمايت از قواي ائتلاف برهبري ايالات متحده تقويه کند.

منابع از قول مامورين جاپاني ميگويند که مسوده جديد شوراي امنيت ملل متحد شامل کلمات قدر داني از ماموريت بحري جاپان در اقيانوس هند م يگردد که در آن جاپان براي کشتي هاي قواي ائتلاف مواد سوخت را تهيه ميدارد.

« مساهيکو کومورا» وزير دفاع جاپان امروز چهار شنبه گفت هرگاه فيصله نامه ملل متحد به تصويب برسد مخالفت مزيد حزب ديموکراتيک جاپان را با ماموريت تعاوني جاپان در افغانستان دشوار خواهد ساخت.

دوره جاري ماموريت بحري جاپان در ماه نوامبر منقضي مي گردد.

XS
SM
MD
LG