لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان انتخابات رياست جمهوري را ماه اکتوبر بگذار ميکند


پاکستان ميگويد انتخابات رياست جمهوري پاکستان را ماه اکتوبر برگذار ميکند، و رئيس جمهور پرويز مشرف از رهگذر نقش دوگانه چون رهبر کشور و قومانداني قواي نظامي، با چالش هاي محکمه عالي کشور مواجه است.

مامورين انتخاباتي پاکستان تاريخ انتخابات را امروز پنجشنبه اعلام کردند و گفتند اوراق نامزدي بايد ظرف يک هفته و آنهم تا تاريخ ۲۷ سپتامبر تقديم گردد.

جنرال مشرف ، که در ۱۹۹۹ قدرت را در يک کودتا بدست گرفت، تقريباً يقين است خواهان انتخاب مجدد خود برياست جمهوري پاکستان خواهد شد. او در تبصره هاي خود از طريق وکلاي حقوقي درهفته اخيرگفت: هرگاه به مقام رياست جمهوري دوباره انتخاب گردد ، قومنداني قواي نظاي کشور اش را ترک خواهد گفت.

مخالفين سياسي جنرال مشرف سعي دارند مانع تصميم او گردند و تهديد کرده اند هرگاه مشرف با لباس نظامي خود در صدد انتخاب شدن مجدد برياست جمهوري پاکستان بيافتد ، از مجامع قانون گذاري پاکستان خارج خواهند شد.

رئيس جمهور پاکستان ذريعه اسامبله هاي ملي و ولايتي پاکستان انتخاب ميگردند نه با آراي مستقيم مردم آن کشور.

XS
SM
MD
LG