لینک های دسترسی

Breaking News

رهبران لبنان عهد کرده اند انتخاتبات رياست جمهوري لبنان را انجام دهند


رهبران لبنان عهد کرده اند انتخاتبات ر ياست جمهوري لبنان را که قرار است در هفته آينده صورت گيرد ، بروصف قتل يک تن از اعضاي شوراي قانون گذاران لبنان مخالف سوريه، انجام بدهند.

فواد سينيورا صدراعظم لبنان گفت: قتل «انتون غنيم» قبل از انتخابات به هدف خاموش ساختن اعضاي شوراي قانون گذاري لبنان بوده است.

او از ملل متحد تقاضا کرد قتل غنيم را در دايره تحقيقات خود شامل سازد که در مورد قتل سياستمداران ضد سوريه در لبنان قبلاً آغاز کرده است.

غنيم يک عضو گروه ائتلاف طرفدار حکومت لبنان بود که درگير مخالفت با گروه هاي طرفدار سوريه است.

قرار است شوراي قانون گذاري لبنان بروز سه شنبه جهت شروع انتخاب يک رئيس جمهور جديد در عوض ايميل لهود رئيس جمهور فعلي که طرفدار سوريه است تشکيل جلسه دهد.

XS
SM
MD
LG