لینک های دسترسی

قواي نظامي ايران پرواز هاي آزمايشي جت هاي جنگي ساخت داخلي آن کشور را انجام داده است


قواي نظامي ايران پرواز هاي آزمايشي جت هاي جنگي ساخت داخلي آن کشور را که قرار است بروز سه شنبه جز قواي هوائي ايران گردد انجام داده است.

تلويزيون دولتي ايران امروز پنجشنبه تصاوير دو طياره جت موسوم به «صاقب» را حين پرواز و بعد حين فرود آمدن آنها بزمين نشان داده است.

منابع دولتي خبر رساني ايران از قول مصطفي محمد نجار وزير دفاع ايران ميگويند متخصصين ايراني تحقيق، طرح و توليد جت هاي جنگي صاقب را انجام داده اند.

منابع خبري ايران ميگويد جت هاي جنگي ايراني يک نسل نو طيارات «آذرخش» ايران است. بساري از جت هاي جنگي ايراني در گذشته با استفاده از مرکبات دوباره انجنيري شده طيارات جنگي ساخت ايالات متحده اعمار است.

زمامدار سابق و طرفدار ايالات متحده ، محمدرضا شاه فقيد، طياره هاي جنگي ده ۱۹۶۰ ايالات ، چون «اف ۵ » ها را قبل از اينکه در انقلاب اسلامي ايران در سال ۱۹۷۹ از قدرت خلع گردد خريداري کرده بود.

XS
SM
MD
LG