لینک های دسترسی

رئيس جمهور ايران چشم انداز ايران از جهان را در ملل متحد توضيح ميکند


محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران تهران را ترک کرده تا از ايالات متحده ديدن نمايد. او ميگويد ميخواهد نظر ايران را در مورد حل و فصل مشکلات جهان توضيح کند.

قرار است رئيس جمهور ايران امروز به نيويارک مواصلت کند. توقع ميرود او در جريان اين بازديد خود، بروز دوشنبه در يک کنفرانس در يونيورستي کولمبيا اشتراک کند.

همچنان قرار است آقاي احمدي نژاد بروز سه شنبه در مجمع عمومي ملل متحد بيانيه ايراد کند.

طي دو سال گذشته او از ايالات متحده ديدن نموده تا درين نهاد جهاني بيانيه ايراد کند.

آقاي احمدي نژاد امروز قبل از انکه وطنش را بقصد ايالات متحده ترک کند، بخبرنگاران گفت چشم براۀ فرصتي است که نظر ايران را با رابطه بمشکلات جهان به مردم امريکا ارائه کند.

او گفت مردم امريکا از فرصت شنيدن آوازهاي متفاوت محروم شده اند.

XS
SM
MD
LG