لینک های دسترسی

Breaking News

حزب حاکم جاپان رهبر جديدي را انتخاب کرد


ياسو فوکودا، منشي عمومي سابق کابينۀ جاپان امروز با يک تعداد زياد آراي حزب لبرال ديموکرات بحيث رهبر جديد حزب انتخاب شده و در نتيجه صدراعظم آينده جاپان شد.

فوکودا در انتخابات امروزي حزب از ۵۲۷ راي معتبر، ۳۳۰ راي را بدست آورد. تارو اسو، وزير خارجۀ سابق محافظه کار، رقيب او ۱۹۷ راي کسب کرد.

فوکودا ميگويد ميخواهد حزب حاکم را احيا نموده و اعتماد مردم را دوباره بدست آورد. حزب لبرال ديموکرات در تازه ترين انتخابات سراسري که نمايانگر محروميت مردم از حکومت شينزو آبي، صدراعظم سابق و افتضاح فساد اداري حکومت او بود، کنترول مجلس علياي پارلمان را از دست داد.

آقاي آبي بتاريخ ۱۲ سپتمبر، بعد از کمتر از يک سال خدمت استعفي کرد. فوکودا، رهبر جديد حزب لبرال ديموکرات بخاطر اکثريت حزبش در مجلس قدرتمند سفلي پارلمان، صدراعظم آيندۀ جاپان خواهد بود.

XS
SM
MD
LG