لینک های دسترسی

مفقود الاثر شدن قريب ۱۰۰ ماهيگير در خليج بنگال در اثر يک طوفان بحري


مقامات در بنگلاديش ميگويند بعد از طوفان شديد بحري که سواحل جنوبي آن کشور را مورد حمله قرارداد، بيش از ۱۰۰ ماهيگير لادرک ميباشند.

روز شنبه مقامات در محلۀ ساحلي «برگونه» گفتند ، ماهيگيران در حد اقل ۱۲ قايق ماهيگيري مصروف ماهيگيري در خليج بنگال بودند که يک طوفان غير مترقبه بحري با باد هاي قوي و موجهاي وحشي آب وزيدن گرفت.

ماهيگيران نجات يافته ميگويند که آنها شاهد غرق شدن چند قايق بودند. درحدود ۵۰ ماهيگير توانستند خود را بساحل برسانند و يا توسط ساير قايق رانان نجات داده شوند.

مقامات بحري وساحلي بنگلاديش ميگويند قايق هاي گزمه هاي ساحلي به جستجوي شان براي پيدا کردن قايق ها وماهي گيران مفقود شده دوام ميدهند.

XS
SM
MD
LG