لینک های دسترسی

مدعي العموم حکومت پاکستان: مشرف در عهدۀ نظامي اش باقي خواهد ماند، اگر دو باره انتخاب نشود


مدعي العموم حکومت پاکستان به محکمۀ عالي آن کشور گفت که اگر جنرال پرويز مشرف براي يک دور دوم بحيث رئيس جمهور انتخاب نشود ، در عهدۀ نظامي اش باقي خواهد ماند.

ملک محمد قيوم مدعي العموم پاکستان اين موضوع را در جريان جلسۀ استماعيۀ محکمۀ عالي امروز سه شنبه بيان کرد.

محکمه در بارۀ اعلام حکمي در مورد اينکه آيا مشرف از نگاه قانون اساسي واجد شرايط شموليت در انتخابات ششم اکتوبر خواهد بود يا نه، بسيار نزديک است.

رئيس جمهور مشرف تعهد نموده که اگر قانون گذاران آن کشور به وي يک فرصت پنج سالۀ ديگر رياست جمهوري بدهند، بحيث قوماندان اعلاي اردوي پاکستان استعفي خواهد داد.

روز دوشنبه ايالات متحده دربارۀ باز داشت ده ها فعاليتگر سياسي مخالف بعد از مظاهرات آنها در خارج محکمۀ عالي، ابراز نگراني کرد.

کاندليزا رايس وزير خارجۀ امريکا اين باز داشتها را قابل انديشه خوانده گفت واشنگتن نگراني اش را در اين مورد به حکومت پاکستان ابراز داشته است.

XS
SM
MD
LG