لینک های دسترسی

Breaking News

بی نظیر بوتو  سیاست خارجی دولت آینده پاکستان در قبال افغانستان و هندوستان را یک چالش عمده عنوان کرد


بی نظیر بوتو صدراعظم اسبق پاکستان سیاست خارجی دولت آینده آنکشور را در قبال افغانستان و هندوستان یک چالش عمده عنوان کرد.

این سیاستمدار که یک دهه اخیر زنده گی خود را در جلای وطن سپری نموده قرار است بتاریخ هجدهم اکتوبر ماه آینده دوباره به پاکستان بر گردد.

خانم بوتو در یک گردهمائی زیر نام "وضیعت سیاسی در پاکستان" که در یکی از تالار های مجلس سنای ایالات متحده در واشنگتن برگزار گردیده بود، در حضور بیش از ۵۰۰ اشتراک کننده سخنرانی کرد.

به باور وی سازمان استخباراتی پاکستان (ISI) در سالیان گذشته نیرو های مختلفی را که علیه شوروی سابق در افغانستان میجنگیدند، حمایت نموده که امروز آنها بشکل افراط گرا در نقاط متخلف درآن کشور بضد آنچه بهطو آنرا آزادی و دموکراسی خواند، فعالیت میکنند.

خانم بوتو میگوید یکی از چالش های عمده که دولت مردان آنکشور در نظام آینده با آن مواجه خواهند بود، سیاست خارجی پاکستان در قبال هند و افغانستان میباشد.

ولی او میگوید از حکومت رییس جمهور حامد کرزی و روند جاری در افغانستان حمایت و پشتیبانی میکند.

به باور خانم بوتو ترویج دیموکراسی در افغانستان و پاکستان و مقابله با گروه های که وی آنها را اسلام گرا نامید خیلی مهم است. او میگوید در جریان حکومت وی فعالیت های این گروه ها کم بوده که بعد از وی بشکل ترویجی افزایش یافته است.

بوتو در بیانیه که خواندن آن بیش از ۳۰ دقیقه را دربر گرفت، ناسازگاری های مناطق قبایلی پاکستان را چهره جدیدی داد.

بباور وی مشکلات در آنجا ناشی از عدم توجه کافی دولت پاکستان جهت فراهم آوری امکانات زنده گی برای مردم میباشد.

وی مناطق نا آرام پاکستان را که از سالها بدین سو، حتی در جریان دو دور زمام داری وی موجودیت حکومت مرکزی در آن محسوس نبوده، محل استخدام گروه های افراط گرا نامید.

به باور وی درین مناطق سیستم عدلی و قضائی موجود نبوده و دولت پاکستان در فراهم ساختن این امکانات عاجز مانده است.

وی میگوید مردم این مناطق از نبود امکانات و سیستم درست تهدید و ارعاب میشوند. او در پاسخ سوالی در مورد تعین سرحد رسمی بین کشور های افغانستان و پاکستان گفت که در دهه هفتاد میلادی رییس جمهور محمد داود خان و ذولفقار علی صدراعظم آنوقت پاکستان روی معاده که خط دیورند را رسمیت دهد موافقت نمودند ولی با مرور زمان پاکستان موقف خود را تعغییر داده و خواهان یک کانفیدراسون گردید.

وی افزود این هم ممکن است که دولت فعلی افغانستان با این نظر موافقت نکند. به باور وی بخاطر جلوگیری از یک بحران جدید در منطقه که فعلاً دنیا گنجایش آنرا ندارد پاکستان و افغانستان باید کوشش نهای خود را بخرچ دهند.

وی میگوید در صورت انتخاب وی بحیث صدراعظم پاکستان تعغییرات کلی را در سیستم وارد ساخته به دولت فعلی جنرال مشرف که آنرا روند دکتاتوری خواند نقطه پایان میماند و تامین بخش های آبرسانی، انرژی، تعلیم و تربیه و محیط زیست را در صدر اجندای کاری خود قرار خواهد داد.

بهطو که درین اواخر بصورت مخفیانه روی مسله اشتراک وی در یک نظام که مشرف نیز درآن سهیم باشد با جنرال پرویز مشرف در امارات متحده عربی گفتگو کرد.

در نشست امروزی، بهطو مشرف را متهم به ایجاد نظام تشنه به قدرت کرد که برای حفظ موقف و قدرت سیاسی خود از هیچ اقدامی صرف نظر نمیکند.

او در مورد نما سیاسی حکومت آینده اش با کشور ایران گفت که پاکستان نمیتواند در برنامه های غنی سازی یورانیم با ایران همکاری کند و راه کار های را انتخاب خواهد نمود که تنش های موجوده میان واشنگتن و تهران را کاهش دهد.

XS
SM
MD
LG