لینک های دسترسی

کشف دو راکت خانه ساخت در شهر بيت جلا نزديک بيت المقدس


خدمات امنيتي فلسطيني از کشف دو راکت خانه ساخت در شهر بيت جلا در کنارۀ غربي نزديک بيت المقدس خبر داده اند.

منابع امنيتي ميگويند راکت مذکور به راکتهائي شباهت دارد که حماس در گذشته ازان استفاده نموده است.

حماس کنترول باريکۀ غزه را در دست دارد. تندگراها در غزه بعضاً به جنوب اسرائيل اين راکتها را شليک مينمايند که تعداد زياد آن به هدف اصابت نمينمايد.

بعضي ازانها سبب تلفات نيز گرديده است. در عين زمان اردوي اسرائيل ميگويد آخرين مظنون فلسطيني را که در قتل دو عسکر احتياط در سال ۲۰۰ دخيل بود گرفتار کرد.

منابع گفتند ايمن زبان که يک تندگراست در شهر نابلس در کنارۀ غربي دستگير گرديد. در هفته هاي اول اغتشاسات فلسطينيها در سال دو هزار دو عسکر احتياط اسرائيلي گرفتار گرديده و به يک ماموريت پوليس در شهر راملا در کنارۀ غربي برده شدند.

يک گروه فلسطينيها با قهر و غضب به ماموريت پوليس حمله نموده هردو اسرائيلي را با لت و کوب و ضرب چاقو کشتند.

XS
SM
MD
LG