لینک های دسترسی

چهار کارمند صليب سرخ اختطاف و  تندروان شش پوليس را در جنوب افغانستان بقتل رسانيده اند


مقامات افغانستان ميگويند تندروان شش پوليس را در حملۀ بر يک پوستۀ امنيتي در جنوب افغانستان بقتل رسانيده اند.

قوماندان پوليس زابل ميگويد تندروان بر اين پوستۀ پوليس در نزديکي شهر قلات در جنوب افغانستان حمله کردند.

در گزارش جداگانه مامورين ناتو ميگويند تندروان که يک پايگاه نظامي را در جنوب افغانستان هدف گرفته بودند دو عسکر مربوط قواي بين المللي مساعدت امنيتي را کشته و دو عسکر ديگر را زخمي ساختند.

در خبرهاي ديگر، مقامات افغان ميگويند چهار تن از کارمندان موسسۀ صليب سرخ در مرکز ولايت وردک اختطاف گرديده اند.

مقامات ميگويند اين کارمندان بروز چهار شنبه، هنگاميکه به کابل بر ميگشتند، اختطاف شدند. مامورين صليب سرخ مفقودئ دو کارمند خارجي و دو افغان را تاييد کرده ولي در مورد اينکه آنها اختطاف شده اند و يا نه، چيزي نگفتند.

مقامات ميگويند کارمندان صليب سرخ به منظور صحبت با تندروان براي رهايي يک المانئ اختطاف شده به وردک سفر کرده بودند.

طالبان در ماه جولاي دو نفر آلماني را اختطاف نمودند. يکي از آنها کشته شده و ديگرش هنوز هم در قيد است.

در ماه آگست، صليب سرخ در قسمت راه اندازئ مذاکره بين طالبان و مقامات کورياي جنوبي که منجر به رهائي ۱۹ گروگان کوريائئ گرديد، کمک کرده بودند.

در خبرهاي ديگر، وزارت داخلۀ افغانستان ميگويد در جريان يک جنگ در ولايت هلمند يک سخنگوي طالبان دستگير شد.

ولي مرديکه که گفته بود قاري يوسف، سخنگوي طالبان است، بعدا به يک رسانه خبرئ خارجئ تلفون نموده و ادعا کرده است که دستگير نشده است.

وزارت داخله افغانستان ميگويد احمدي بروز چهار شنبه با برادرش در قريۀ سوفيان ولايت پر آشوب هلمند توقيف گرديد.

قوائ به رهبرئ ناتو و قواي افغان اخيرا در ولايت هلمند، در جهت و تلاش آوردن بيشتر امنيت و ثبات در جنوب افغانستان، عمليات تازۀ را براه انداختند.

و در خبرهاي ديگر، مقامات نظامئ دنمارک امروز گفتند دو تن از عساکر دنمارکي شب چهارشنبه طي يک زد و خورد با طالبان در ولايت هلمند کشته شدند.

XS
SM
MD
LG