لینک های دسترسی

Breaking News

سناي ايالات متحده فيصله نامۀ را به تصويب رسانيده که تشکيل يک نظام حکومت مرکزي را براي عراق پيشنهاد ميکند


مجلس سناي ايالات متحده فيصله نامۀ را به تصويب رسانيده که تشکيل يک نظام حکومت مرکزي يا صلاحيت کمتر را براي عراق پيشنهاد ميکند.

اين فيصله نامه که روز چهار شنبه با هفتاد و پنج راي موافق و بيست و سه راي مخالف تصويب شد يک راه حل سياسي را تقاضا ميکند که در اساس عراق را به سه منطقۀ نيمه خود مختار نژادي که توسط سني ها، شيعه ها و کُرد ها اداره خواهد شد تقسيم ميکند.

حکومت مرکزي در بغداد سرحدات عراق را اداره خواهد کرد و عوايد نفت را بين مناطق تويزع خواهد نمود.

اين تدبير از طرف ژوزف بايدن سنتار ايالت دلاوير که کانديد رياست جمهوري از طرف حزب دموکرات در انتخابات سال آينده نيز ميباشد پيشهاد شده است.

وي ميگويد اين پلان راه حل عملي را در عراق پيشنهاد مي نمايد که به عساکر ايالات متحده موقع خواهد داد به تدريج آنکشور را ترک گويند.

اين فيصله نامه حمايت بيست و شش سناتور جمهوريخواه را نيز جلب نمود ولي براي رئيس جمهور وجل التعميل نيست.

XS
SM
MD
LG