لینک های دسترسی

Breaking News

قاضي القضات پاکستان به حکومت هدايت داد که  ده ها فعاليتگر را آزاد سازد


قاضي القضات پاکستان به حکومت هدايت داده که ده ها فعاليتگر را که هفتۀ گذشته در جريان سر کوبي مظاهره کنندگان مخالف انتخاب مجدد پرويز مشرف توقيف شده بودند آزاد سازد.

طارق عظيم وزير اطلاعات پاکستان ميگويد حکومت بزودي آناني را در توقفيگاه ها نگهداري ميشوند آزاد خواهد ساخت.

حکم محکمه در حال داده شد که پرويز مشرف رسماً براي انتخاب مجدد در ششم اکتوبر ثبت نام نمود.

در عين حال صد ها پوليس ضد شورش و کوماندو در اطراف دفتر و در نزديکي محکمۀ عالي پاکستان تعبيه شده است تا از مظاهرات جلوگيري نمايد.

ولي بيش از يکصد وکيل مدافع امروز توانستند که خود را به محکمه برسانند تا پشتيباني شانرا از کانديد شدن وجيح الدين احمد قاضي القاضات سابقه برياست جمهوري نشان بدهند.

انتظار ميرود که محکمۀ عالي فردا جمعه روي چندين عريضۀ که قانونيست کانديد شدن پرويز مشرف را در حاليکه رئيس نظامي هم باشد به چالش ميگيرد حکم نمايد.

XS
SM
MD
LG